หมวดหมู่: ยาเสพติด

1aaagE1A3Taskforce

ป.ป.ส. เพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์ แลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติด ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ภายใต้ความร่วมมือ Taskforce Storm

     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จับมือกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police; AFP) ร่วมแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติดจากคดีที่สิ้นสุดแล้ว ในความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ภายใต้โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย - ออสเตรเลีย ภายใต้ความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm) หวังเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พร้อมต่อยอดข้อมูลการสืบสวนขยายผลและหาความเชื่อมโยงคดียาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญ

      ตามที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ดำเนินนโยบายบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งการดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อเสริมศักยภาพทางการข่าว การปราบปรามยาเสพติด และการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ

      สำนักงาน ป.ป.ส. นำโดย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) นำโดย Ms.Colette Bassett เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ AFP และ Mr.Stephen Fry เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส AFP ร่วมแลกเปลี่ยนส่งมอบตัวอย่างยาเสพติด จากของกลางคดียาเสพติด รายสำคัญทั่วประเทศ ระหว่างปี 2559-2561 จำนวน 40 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างไอซ์ จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 กรัม รวม 20 กรัม และตัวอย่างยาบ้า จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 20 เม็ด รวม 400 เม็ด

       การส่งมอบและแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติด ระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการตรวจพิสูจน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พิสูจน์ทราบที่มา รูปแบบและกลไกกระบวนการผลิต รวมถึงเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงคดีรายสำคัญ เป็นการสนับสนุนการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในการแลกเปลี่ยนครั้งแรก เป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างไอซ์ ที่จับกุมในประเทศไทย ระหว่างปี 2557 – 2560 จำนวน 20 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการ พบว่าข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างไอซ์ดังกล่าว และไอซ์ที่พบในออสเตรเลียมีชนิดสารตั้งต้นที่คล้ายคลึงกัน สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีแหล่งที่มา และเส้นทางลำเลียงเดียวกัน

      สำหรับ ความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือระหว่าง AFP กับ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug Profile) ในประเทศไทย 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!