avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บีโอไอ

BOI Viratบีโอไอ เสริมศักยภาพนักลงทุนภูมิภาค เดินหน้าสร้างเครือข่ายกับ 4 บริษัทภาคเหนือ

     บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการไทยศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนผ่านกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ และสร้างเครือข่ายเชือมโยงการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภาคตะวันออก กับผู้ประกอบการภาคเหนือ เส้นทางชลบุรี-เชียงใหม่-ลำพูน

       นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการขนาดเอสเอ็มอีถือเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บีโอไอจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างพันธมิตรทางการค้าการลงทุน มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักลงทุน กระตุ้นให้เกิดการลงทุนระหว่างภูมิภาค รวมถึงมีการเผยแพร่และประชาสัมพัน์นโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านการศึกษาดูงาน

       "ผู้ประกอบการขนาดเอสเอ็มอี ให้ความสำคัญในการออกไปศึกษาดูงานข้ามภูมิภาคมากขึ้น รวมไปถึงการดูงานในต่างประเทศ เนื่องจากจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการผลิต การบริหารจัดการ รวมไปถึงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต" นายวิรัตน์ กล่าว

      ทั้งนี้ ล่าสุดบีโอไอแหลมฉบังได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการภาคตะวันออกกับผู้ประกอบการภาคเหนือ เส้นทางชลบุรี-เชียงใหม่-ลำพูน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ผ่านการศึกษาดูงาน 4 บริษัท ภาคเหนือ ประกอบด้วยบริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและแขนกลอัตโนมัติ จังหวัดลำพูน และบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม บริษัท วีโว่ เบเน่ (ประเทศไทย) จำกัด กิจการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และบริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) กิจการแปรรูปอาหาร และกิจการสมาร์ทฟาร์ม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0-3840-4991 และ 085-033-6556