avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

SHREITปธาน สมบรณสนกองทรัสต์ SHREIT เตรียมแจกผลประโยชน์ตอบแทน 0.19 บาท จากผลงานสุดแกร่ง พร้อมให้ข้อมูลนักลงทุนงาน OPP. DAY 29 พ.ค.นี้

        **** กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง สำหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT ที่ล่าสุดประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเตรียมเฮ โดย SHREIT เตรียมแจกผลประโยชน์ตอบแทนที่ 0.19 บาทต่อหน่วยลงทุน ณ ราคาปัจจุบันถือว่าให้ผลตอบแทนที่สูงมาก!! โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 พฤษภาคม และกำหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน วันที่ 12 มิถุนายนนี้

      **** ผลตอบแทนในระดับสูงเกิดจากผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมากลับสู่ภาวะปกติ มีรายได้ไตรมาส 1/62 รวม 122.8 ล้านบาท จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 3 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามยังรักษาผลการดำเนินงานได้ดี จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารกองทรัสต์ SHREIT จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลกับผู้สนใจ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และแผนงานในการผลักดัน SHREIT ให้เติบโตในอนาคต โดยมีกำหนดร่วมกิจกรรม Opportunity Day ในวันที่ 29 พฤษภาคม นี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลของกองทรัสต์อย่างครบถ้วน

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด (ในนาม SHREIT)

อรอนงค์ ภัทรเวชกุล (ฟ้า) โทร. 086-884-4458, 02-612-2081 ต่อ 129 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1