หมวดหมู่: ข่าวสังคม

uobคณรชดา

บลจ.ยูโอบี ชูกองทุน ‘UCHINARMF’ ลงทุนระยะยาวในหุ้นจีน เปิดขายครั้งแรกถึง 9 ส.ค.นี้

       เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกระจายการลงทุนที่น่าสนใจ สำหรับกองทุน UCHINARMF ที่มีนโยบายลงทุนหุ้นจีนและฮ่องกงรวมถึงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่นที่มีธุรกิจหลักในจีน ผ่าน UBS (LUX) Equity SICAV – All China (USD) I-A1-acc เป็นกองทุนหลัก (Feeder Fund) หลัง ‘รัชดา ตั้งหะรัฐ’ ผู้บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจจีนยังเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน จึงเป็นโอกาสดีที่จะกระจายพอร์ตลงทุนเพื่อออมเงินในระยะยาว ใครที่สนใจและยังไม่ได้เป็นเจ้าของ ตอนนี้กองทุนฯอยู่ระหว่างเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกถึง 9 ส.ค.นี้  รีบไปจับจองกันได้นะ..!!

 

คำเตือน

        การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนรวมดังกล่าวด้วย

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

       กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

       ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆหรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

aom60

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!