avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

tsrSAFEMan

TSR เปิดตัวทีม SAFE MAN ให้บริการลูกค้า

        คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) เข้าร่วมในกิจกรรมเปิดตัวทีม ‘SAFE MAN’ เพื่อปรับภาพลักษณ์ทีมขาย และบริการ มุ่งเน้นพัฒนาการขายตรงอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานให้มีความเหมาะสม และทันสมัย โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการส่ง - ติดตั้งฟรี - บริการซ่อม – เปลี่ยนสารกรอง - บริการรับชำระค่าสินค้า และค่างวดในกรณีผ่อนชำระแบบไม่ใช้บัตรเครดิต รวมถึงการให้บริการปรึกษาปัญหาน้ำ หรือสาธิตสินค้าให้ที่บ้านลูกค้า มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

aom144

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1