หมวดหมู่: กทม.

1AA1A3A1MBTA


ขสมก. ขยายเวลาเดินรถ - เพิ่มเที่ยววิ่ง แก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง

      นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ให้สามารถดำเนินการได้ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  ส่งผลให้ประชาชน ออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เป็นจำนวนมาก ในส่วนของ ขสมก. ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคัน ไม่ให้เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้ง ได้มีการเพิ่มเที่ยววิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

      อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณี มีประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ตกค้างในเส้นทาง ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ดังนั้น ขสมก. จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

  1. ขยายเวลาการปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น.

เป็นเวลา 21.00 น. พร้อมปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที

ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้

           1.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย

           1.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย

           1.3 รถคันสุดท้าย

  1.      เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 18,000 - 20,000 เที่ยว/วัน  หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา
  2. ให้บริการรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 - 08.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นถึงเวลา ก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00 - 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

       ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (21.00 - 22.00 น.) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!