หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET29รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2562
 
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,615.74 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)    มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
CPALL         888,865,477.50    325,894,180.00    1,214,759,657.50     562,971,297.50        28.36
 
KBANK         514,504,727.50    642,101,600.00    1,156,606,327.50    -127,596,872.50        27.84
 
BBL           347,819,125.00    626,039,650.00      973,858,775.00    -278,220,525.00        24.05
 
SCB           588,153,790.50    282,157,042.50      870,310,833.00     305,996,748.00        27.07
 
CPF           539,165,325.00    247,617,188.00      786,782,513.00     291,548,137.00        23.48
 
KTC           223,732,750.00    473,414,206.50      697,146,956.50    -249,681,456.50        14.55
 
TISCO         267,871,246.96    289,773,770.74      557,645,017.70     -21,902,523.78        46.71
 
ADVANC        300,588,300.00    251,764,100.00      552,352,400.00      48,824,200.00        33.75
 
EGCO          216,620,730.00    301,244,900.00      517,865,630.00     -84,624,170.00        43.22
 
BEM           103,551,293.50    396,435,868.00      499,987,161.50    -292,884,574.50        14.80
 
MINT          220,878,875.00    266,523,642.50      487,402,517.50     -45,644,767.50        21.90
 
IVL           203,670,675.00    268,684,258.00      472,354,933.00     -65,013,583.00        30.80
 
TRUE          261,412,275.00    199,622,290.00      461,034,565.00      61,789,985.00        14.92
 
PTT           293,147,325.00    130,675,615.00      423,822,940.00     162,471,710.00        13.60
 
AOT           265,613,246.50    157,358,409.50      422,971,656.00     108,254,837.00        20.87
 
TOP           135,105,307.50    242,996,775.25      378,102,082.75    -107,891,467.75        24.47
 
PTTEP         209,999,987.00    161,443,330.00      371,443,317.00      48,556,657.00        25.44
 
PTTGC         262,784,895.00     95,259,765.00      358,044,660.00     167,525,130.00        20.06
 
HMPRO         215,839,448.20    128,838,010.00      344,677,458.20      87,001,438.20        34.38
 
SCC           247,672,622.00     44,912,524.00      292,585,146.00     202,760,098.00        21.54
 
CBG           204,729,450.00     77,407,855.00      282,137,305.00     127,321,595.00        31.26
 
BTS           143,961,332.60    137,154,049.70      281,115,382.30       6,807,282.90        26.13
 
KKP           150,396,434.00    106,056,725.00      256,453,159.00      44,339,709.00        14.83
 
TKN           106,491,895.00    144,123,405.00      250,615,300.00     -37,631,510.00        25.12
 
MTC           133,547,975.00    112,880,852.50      246,428,827.50      20,667,122.50        21.73
 
RATCH          73,887,490.00    171,626,125.00      245,513,615.00     -97,738,635.00        35.84
 
TCAP          173,496,075.00     59,450,690.25      232,946,765.25     114,045,384.75        28.57
 
KTB           174,714,382.50     56,772,662.00      231,487,044.50     117,941,720.50        27.13
 
CPN           118,998,691.00    112,302,300.00      231,300,991.00       6,696,391.00        29.14
 
VGI            45,344,910.00    183,598,145.00      228,943,055.00    -138,253,235.00        18.70
 
DTAC          166,543,646.25     58,895,414.75      225,439,061.00     107,648,231.50        22.53
 
GPSC           62,395,650.00    159,985,900.00      222,381,550.00     -97,590,250.00        17.94
 
BJC           162,212,007.50     57,415,704.50      219,627,712.00     104,796,303.00        21.03
 
BDMS          124,926,750.00     81,761,005.00      206,687,755.00      43,165,745.00        15.57
 
TU            135,868,910.00     55,862,680.00      191,731,590.00      80,006,230.00        17.00
 
PRM           113,374,025.00     71,324,010.00      184,698,035.00      42,050,015.00        21.66
 
RS            117,482,620.00     60,181,930.00      177,664,550.00      57,300,690.00        26.54
 
OSP            97,424,850.00     66,933,224.00      164,358,074.00      30,491,626.00        20.03
 
SAWAD          70,914,900.00     77,635,225.00      148,550,125.00      -6,720,325.00        17.13
 
BCH            55,263,300.00     88,900,380.00      144,163,680.00     -33,637,080.00        32.65
 
LH             62,023,761.00     78,191,940.00      140,215,701.00     -16,168,179.00        21.65
 
WHA            87,989,636.00     51,357,066.00      139,346,702.00      36,632,570.00        11.22
 
GULF           61,044,450.00     74,319,950.00      135,364,400.00     -13,275,500.00        16.53
 
EA             65,659,585.00     67,398,475.00      133,058,060.00      -1,738,890.00        18.97
 
GUNKUL         98,948,620.64     31,644,418.90      130,593,039.54      67,304,201.74        17.96
 
INTUCH         69,103,325.00     53,074,066.25      122,177,391.25      16,029,258.75        18.28
 
ORI            72,996,805.00     41,442,230.00      114,439,035.00      31,554,575.00        19.64
 
JAS            34,507,110.00     77,120,638.90      111,627,748.90     -42,613,528.90         9.18
 
PSL            79,225,855.00     29,671,420.00      108,897,275.00      49,554,435.00        25.64
 
TMB            68,585,613.00     39,314,431.59      107,900,044.59      29,271,181.41        22.53
 
TASCO          48,252,250.00     59,534,872.50      107,787,122.50     -11,282,622.50        23.60
 
IRPC           41,406,134.00     58,522,230.00       99,928,364.00     -17,116,096.00        31.33
 
THANI          65,165,595.00     33,812,716.60       98,978,311.60      31,352,878.40         9.73
 
BH             52,326,710.00     43,378,450.00       95,705,160.00       8,948,260.00        42.30
 
KCE            32,471,502.00     60,814,130.00       93,285,632.00     -28,342,628.00        19.91
 
ROBINS         63,475,275.00     28,085,567.00       91,560,842.00      35,389,708.00        28.37
 
STEC           46,005,475.00     43,427,300.00       89,432,775.00       2,578,175.00        22.14
 
SPRC           24,058,510.00     64,895,510.00       88,954,020.00     -40,837,000.00        22.61
 
STPI           65,891,545.00     21,341,275.00       87,232,820.00      44,550,270.00        14.70
 
PTG            31,873,670.00     52,549,792.00       84,423,462.00     -20,676,122.00        12.79
 
SPALI          41,648,074.60     39,268,310.00       80,916,384.60       2,379,764.60        26.98
 
TOA            59,083,275.00     11,145,400.00       70,228,675.00      47,937,875.00        20.66
 
CK             27,372,925.00     41,282,000.00       68,654,925.00     -13,909,075.00        21.59
 
BGRIM          22,843,975.00     40,076,850.00       62,920,825.00     -17,232,875.00        22.85
 
CENTEL         42,115,125.00     17,762,000.00       59,877,125.00      24,353,125.00        20.27
 
BEC            32,968,110.00     26,240,670.00       59,208,780.00       6,727,440.00        12.79
 
PSH            49,799,549.90      5,192,328.60       54,991,878.50      44,607,221.30        24.73
 
TFG             6,427,686.00     48,348,982.00       54,776,668.00     -41,921,296.00        29.28
 
PLANB          31,874,245.00     22,266,550.00       54,140,795.00       9,607,695.00        10.26
 
GLOBAL         26,382,450.00     25,920,200.00       52,302,650.00         462,250.00        25.43
 
ESSO            7,955,230.00     43,039,440.00       50,994,670.00     -35,084,210.00        17.69
 
CKP            20,709,220.00     27,078,390.00       47,787,610.00      -6,369,170.00        11.02
 
WORK            9,484,750.00     37,064,075.00       46,548,825.00     -27,579,325.00         9.67
 
AEONTS         29,109,400.00     15,604,600.00       44,714,000.00      13,504,800.00        25.79
 
MAJOR          24,925,775.00     18,050,950.00       42,976,725.00       6,874,825.00        38.68
 
AMATA           9,584,340.00     32,807,880.00       42,392,220.00     -23,223,540.00         6.71
 
QH             22,228,334.00     17,928,040.00       40,156,374.00       4,300,294.00        12.54
 
DELTA           8,892,725.00     30,514,900.00       39,407,625.00     -21,622,175.00        46.06
 
SUPER          14,180,098.00     25,101,434.00       39,281,532.00     -10,921,336.00        13.79
 
ZEN            26,795,360.00     11,088,620.00       37,883,980.00      15,706,740.00         8.33
 
S              34,473,302.00      3,096,762.00       37,570,064.00      31,376,540.00        10.50
 
NER            21,815,732.00     13,153,776.00       34,969,508.00       8,661,956.00        18.39
 
COM7           27,505,770.00      3,677,470.00       31,183,240.00      23,828,300.00        15.57
 
SINGER         17,782,100.00     12,408,485.00       30,190,585.00       5,373,615.00        10.75
 
STA            17,621,410.00     11,749,400.00       29,370,810.00       5,872,010.00         7.32
 
BANPU          21,488,590.00      6,217,352.10       27,705,942.10      15,271,237.90         9.58
 
JAS-W3            276,150.00     27,207,645.00       27,483,795.00     -26,931,495.00         7.90
 
MBK            21,553,950.00      5,300,722.60       26,854,672.60      16,253,227.40         8.21
 
LPN             7,134,235.00     19,685,790.00       26,820,025.00     -12,551,555.00        22.54
 
BEAUTY         14,198,482.00     10,901,368.00       25,099,850.00       3,297,114.00         3.80
 
VGI-W2         15,306,499.00      9,408,959.00       24,715,458.00       5,897,540.00         1.62
 
BPP            21,943,570.00      1,966,730.00       23,910,300.00      19,976,840.00        15.73
 
JMT             9,396,810.00     14,168,900.00       23,565,710.00      -4,772,090.00        10.94
 
BCPG           13,688,410.00      9,567,090.00       23,255,500.00       4,121,320.00        11.10
 
MEGA           18,613,950.00      3,555,075.00       22,169,025.00      15,058,875.00         9.63
 
SIRI            4,156,967.70     17,061,478.00       21,218,445.70     -12,904,510.30        18.66
 
HANA            9,547,825.00     10,968,250.00       20,516,075.00      -1,420,425.00        10.54
 
AP             11,774,300.00      8,643,750.00       20,418,050.00       3,130,550.00        11.32
 
TTW             8,251,210.00     11,960,970.00       20,212,180.00      -3,709,760.00        28.44
 
ERW            12,528,305.00      5,668,195.00       18,196,500.00       6,860,110.00        14.43
 
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!