avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBOT จรนทรครม.ไฟเขยว

'ปาล์มน้ำมัน-ข้าว' ครม.ไฟเขียวโครงการประกันรายได้แล้ว ใช้วงเงิน 3.5 หมื่นล้าน

    'จุรินทร์'เผย ครม.ไฟเขียวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก'ปาล์มน้ำมัน-ข้าว'แล้ว ใช้วงเงินรวมเฉียด 3.5 หมื่นล้านบาท เผยปาล์มน้ำมัน ประกันราคาที่กิโลละ 4 บาท ให้สิทธิ์ 25 ไร่ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 3 แสนครัวเรือน ส่วนข้าวประกันรายได้ 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 8.92 แสนครัวเรือน ย้ำเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรง ระบุทั้ง 2 โครงการได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมากำกับดูแลด้วย

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ครัวเรือนละ 25 ไร่ ใช้วงเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยการชดเชยส่วนต่าง หากราคาปาล์มในประเทศสูงขึ้น การชดเชยก็จะลดลง และเป็นภาระกับงบประมาณน้อยลง อย่างปัจจุบันราคาอยู่ที่ 3.20-3.30 บาทต่อกก.

    ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้กำหนดให้มีการประกันรายได้ข้าวจำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกหอมประทุม ตันละ 11,000 บาท โดยใช้วงเงินไม่เกิน 21,000 ล้านบาท เริ่มที่ฤดูผลิตนาปี ที่ผลผลิตกำลังจะทยอยเริ่มออกสู่ตลาด

      “ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการที่นำโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน จะไปประชุมเพื่อคิดค่าส่วนต่าง โดยเอาราคาประกันเป็นตัวตั้ง และเอาราคาตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะตกลงกันมาเป็นตัวลบ แล้วจะได้ส่วนต่างมาเป็นเงินชดเชยที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจ่ายผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ที่เกษตรกรมีอยู่ ส่วนเงินส่วนต่างงวดแรก ปาล์มน้ำมันน่าจะเริ่มได้วันที่ 1 ต.ค.2562 ส่วนข้าวจะเริ่มฤดูกาลข้าวนาปี”นายจุรินทร์กล่าว

      ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ครม.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียน 300,000 ราย ระยะเวลาโครงการส.ค.2562-ก.ย.2563 กำหนดราคาประกันกก.ละ 4 บาท เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิต กก.ละ 3 บาท บวกค่าขนส่ง กก.ละ 0.25 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 23 หรือกก.ละ 0.75 บาท ช่วยเหลือครัวเรือนละ 25 ไร่ โดยได้เงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.

       ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว ครม.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 21,495 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการต.ค.2562-ต.ค.2563 ประเภทข้าวที่ได้รับประกัน ประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย คือ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/2563 กับกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรง หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้

      ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมากำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาการทุจริตด้วย

       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปาล์มน้ำมัน ครม. ได้เห็นชอบแนวทางบริหารปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 1.33 แสนตันไปผลิตไฟฟ้าให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ , ให้กระทรวงพลังงานปรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานภายในปี 2562 และสนับสนุนบี 20 บี 7 เป็นทางเลือก , เพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังประเทศที่มีศักยภาพ , เห็นชอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยี เห็นชอบให้ควบคุมกำกับดูแลการนำเข้า และป้องกันการลักลอบนำเข้า และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เร่งผลักดันพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีผลบังคับโดยเร็ว


จุรินทร์'แจ้งข่าวชาวสวนปาล์ม รัฐบาลเตรียมจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้

     'จุรินทร์'ประกาศอีกครั้ง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มจะเข้า ครม. วันที่ 27 ส.ค.นี้ หากผ่านความเห็นชอบ จะเริ่มจ่ายส่วนต่างได้ทันทีตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป เผยล่าสุดราคาขยับขึ้นเป็น 3.20 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

     นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยวันอังคารที่ 27 ส.ค.2562 จะนำทุกมาตรการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายครบถ้วนแล้ว เริ่มตั้งแต่การหารือร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ภาคราชการ ภาคเอกชน ทั้งลานเท โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และตัวแทนเกษตรกร

      ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอนุมัติจาก ครม. แล้ว จะเป็นกระบวนการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร โดยจะทำทุก 45 วัน ซึ่งจะเริ่มต้นจ่ายเงินในวันที่ 1 ต.ค.2562 โดยขั้นตอนกระบวนการ คือ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดบัญชีให้กับเกษตรกร จากนั้นกระบวนการโอนเงินส่วนต่างจะเข้าสู่บัญชีเกษตรกรโดยตรง

     “ราคาปาล์มในตลาดขณะนี้ ได้ขยับสูงขึ้นตามลำดับ จาก 2 บาทกว่า มาถึงวันนี้เป็น 3.20 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แล้ว หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม”นายจุรินทร์กล่าว

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประกันรายได้ กำหนดให้ประกันรายได้ที่ กก. ละ 4 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% กำหนดครัวเรือนละ 25 ไร่ ส่วนมาตรการผลักดันราคาปาล์ม ที่จะเสนอให้ ครม. พิจารณา ได้แก่ การเสนอให้มีการใช้น้ำมัน B10 แบบบังคับ ก่อนสิ้นปี 2562 , การดำเนินการในเรื่องการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย (กฟผ.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1.3 แสนตัน และจำนวนสำรองอีก 1 แสนตัน รวมเป็น 2.3 แสนตัน , การติดตั้งมิเตอร์เพื่อที่จะตรวจวัดจำนวนสต็อกปาล์มน้ำมันดิบในประเทศแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทราบปริมาณสต๊อกที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำ , การเร่งรัดให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังอินเดียและจีน และการดูแลการลักลอบนำเข้า

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1